výdobytek, -tku m. (6. mn. -tcích) (ze sloven.) publ. vymoženost, výsledek: v-y revoluce; přisvojovat si v-y práce lidu