vědecký příd. 1. týkající se vědců: v. svět; v. dorost; v-á rada; má vážné v-é jméno 2. týkající se vědy: v. zájem, spor; v-é zásluhy; v. pokrok, program vědní; v. socialismus; v. světový názor; v-é bádání; v. rozbor; v-é důkazy; postavit na v. základ; v. pracovník; v. ústav; populárně v. film; v-é časopisy; v-á metoda; přísl. vědecky: v. vzdělaný člověk; v. pracovat, organizovat práci; v. vyřešená otázka; v. přesný postup; podst. vědeckost, -i ž.: v. pojednání; v. myšlení