vadný příd. mající vadu n. vady; nesprávný, chybný 1: v-é zboží nedokonalé; v-á práce; v. chrup, sluch; osoby tělesně, duševně v-é defektní; v. výsledek nezdařilý; učinit v. krok, přen. nesprávný, neprozřetelný čin; obl. čes. být (nějak) v. nemocný, malátný ap.; škol. škola pro děti s v-m duševním vývojem, s v-m sluchem; filat. v. tisk chybný; práv. v-á věc; v-é jednání, řízení; přísl. vadně: v. vyslovovat; podst. vadnost, -i ž.