veličina, -y ž. 1. mat. číslo vyjadřující ve zvolených jednotkách něj. kvantitu: stálá, proměnná, náhodná v.; matematická v., fyz. kvalitativně n. kvantitativně vyjádřitelná vlastnost fyzikálních jevů 2. expr. osoba zastávající významnou funkci, mající velký společenský význam, vliv; osobnost 2: bývalý pan starosta, kdysi místní v.; politická, literární, společenská v.; v. v umění, ve sportu; stát se uznávanou v-ou; je už odstavená, vyřazená, odbytá v. bezvýznamná osoba *3. hodnota 1, velikost 4: upírat někomu jisté v-y (Pal.); expr. zdrob. k 2 veličinka, -y ž.: odstavené v-y (Práce)