velmi přísl. vyjadřuje velkou intenzitu, velkou míru něčeho; velice 1, hodně 2, značně, nadmíru: v. rád to udělám; v. si ho vážím; v. lituji; v. drahá látka; v. dobré pracovní výsledky; v. mne těší; jsem v. spokojen; rána v. silně krvácela; expr. řidč. vyznamenávat se velice v. (Lier), škol. v. dobrý (prospěch), v. dobře (klasifikační stupeň); sděl. tech. v. krátké vlny (zkr. vkv), ultrakrátké