*veverák, -a (6. mn. -cích) (Těsn.), *veverek, -rka (mn. 1. -rci, -rkové, 6. -rcích) (Herb.) m. veverčí samec