vlaštovka (ob. vlašťovka, zast. ob. laštovka Tyl, Jir., lašťovka Baar, Jir.), -y ž. (2. mn. -vek) 1. zpěvný pták se štíhlými křídly a vidličnatě rozeklaným ocáskem: hnízdo v-ek; od doby prvních vlašťovek až po dobu tučných husí (Ner.) od jara do zimy; dočkat se příštích v-ek (Hilb.) příštího jara; ust. spoj. první v. (o něčem, co je předzvěstí něj. očekávaného hromadného jevu) jedna v. (též vlaštovička) jaro nedělá (přísloví) z jednoho případu není radno dělat obecné závěry; zool. rod Hirundo: v. obecná 2. co něčím vlaštovky připomíná: mořská v. rybák (zool.); sport. slang. skok střemhlav do vody; zdrob. k 1 vlaštovička (obvlašťovička, zast. ob. laštovička Třeb., lašťovička Něm., nář. vlaštůvka Preis., laštůvka Mrš., Herb., ob. vlašťověnka Slád., zast. ob. lašťověnka Hol.), -y ž.: stará vyváděla v-y z hnízda; (dívka) čilá, veselá jako v. (Jir.)