vražda, -y ž. 1. úmyslné zločinné zabití člověka: krutá, bestiální, politická v.; spáchat vraždu; dopustit se vraždy; být odsouzen pro vraždu; práv. trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo jiného úmyslně usmrtí: (dř.) úkladná, loupežná v.; v. z vilnosti †2. nepřátelství: v. mezi oběma národy (Čel.); expr. zdrob. *vraždička, -y ž.: v. ze zlosti (Vanč.)