*vterý čísl. řad. (z rus.) druhý 1: stvořen jest v den v. také český balet (Ner.)