vy zájm. os. 2. os. mn. n. j. (v dopisech ps. zprav. Vy, v soukromých, důvěrných ap. též vy) (2., 4., 6. vás, 3. vám, 7. vámi); 1. p. jako nedůrazný podmět je zprav. nevyjádřen; klade se však a) při několikanásobném podmětu n. při změně podmětu: vy a vaši kamarádi; vy i vaše vlast; vy se svou rodinou; já jsem natíral, vy jste leštil; vy lenoši; vy všichni; b) při důrazu a v protikladu: napíšete to vy; vy jste za ten úkol odpovědný; vy jste lamentovali a oni se dali do práce; my jsme s tím nesouhlasili, ale vy jste to dali odhlasovat; c) ve větách zabarvených citově: však vy víte!; vždyť vy ještě přijdete k rozumu; d) při elipse přísudkového slovesa (zvl. ve rčeních, pořekadlech): my o voze, a vy o koze 1. označuje skupinu osob, k nimž se mluvčí n. pisatel obrací: mám vám vyřídit pozdravení; bez vás bychom to neudělali; přijdeme se na vás podívat; když jste tu nebyli, bylo tu bez vás smutno; potřebovali by s vámi mluvit; (v někt. ust. předl. spoj.) označuje prostředí, v kt. žije ten, k němuž se mluvčí n. pisatel obrací: co je u vás nového? ve vaší rodině, na vašem pracovišti, ve vaší obci ap.: ten je taky od vás? z vaší obce, z vašeho kraje; chtěl bych se k vám zase přijet podívat do vaší obce, do vašeho kraje, do vaší země ap. 2. označuje jednu osobu oslovovanou množným číslem (vykání): když jste tu nebyl, bylo tady bez vás smutno; kdybyste si tu knihu chtěl přečíst, půjčil bych vám ji; dlouho jsem už o vás neslyšel; s vámi se mně dobře dělá; pojedu s vámi; to jste celý vy; ob. co vás nemá, mladíku (K. Čap.) 3. ve spoj. s 5. p. n. v oslovení vůbec, mluvnicky nezačleněném do věty, řidč. samostatně (pak se odděluje čárkou n. čárkami) vyjadřuje citový (nejč. negativní) vztah mluvčího (rozhorlení, hněv, pohrdání ap.) n. osobní zaujetí: vy uličníci!; vy holoto jedna!; vy blázne jeden!; jděte, vy!; vy mne budete chtít poučovat, co to znamená (Něm.); vy hvězdy jasné, vy hvězdy ve výši (Mácha) 4. hovor. (3. pád ve větách citově zabarvených, tzv. dativ sdílnosti) vyjadřuje snahu mluvčího vzbudit zájem oslovených osob n. oslovené osoby n. přiblížit jim (jí) sdělení: tam je vám hezky!; to vám byla úplná hrůza!; ale on vám byl jako blázen