vybraný příd. 1. utvořený, vzniklý pečlivým výběrem (ve význ. 1), velmi hodnotný, dokonalý: v-é soubory pěvců; malá, ale v-á společnost elitní, vytříbená; v-é lahůdky; v. požitek (Z. Nej.); expr. nejvybranější kletby (Hoffm.) nejhorší; v. tlučhuba (Ner.) velký 2. společensky uhlazený, jemný, ušlechtilý; vybroušený, vytříbený: v-é chování, mravy; v-á zdvořilost; muž v-ého vkusu (Bass); šatí se s v-ou elegancí 3. řidč. jasný 1, bezmračný: krásný, v. podzimní den (Baar); přen. tvář jeho byla také v-ější a byl hovornější (Jir.) veselejší 4. škol., jaz. řidč. v-á slova vyňatá; přísl. k 1, 2 vybraně: v. hostit; život v. souladný (Ner.); – v. se chovat, hovořit; v. dvorné způsoby (John); podst. vybranost, -i ž.; v. též vybrati, v. se