vyjádření, s. 1. konkrétní slovní výrok o někom, něčem; projev 2: kritizovat oficiální v. předsedy; v. cizince o našich poměrech; poněk. zast. dívka čekala na v. mladého muže nabídnutí k sňatku, vyznání lásky 2. vnější projev, ztvárnění n. znázornění něj. skutečnosti (zprav. vnitřní, např. myšlenky, citů ap.) n. vztahů; výraz: slovní v. myšlenky formulace; umělec hledající své v.; impresionistické v. v malbě; drama vynikající hereckým i režijním v-m; ústava byla právním v-m skutečnosti; číselné v. hodnot; publ. výsledek utkání byl spravedlivým v-m poměru sil 3. úřední prohlášení, dobré zdání, posudek: vyžádat si v. od základní organizace; komise musí podat v.; spis se zasílá k v.; v. též vyjádřiti, v. se