zážitek, -tku m. (6. mn. -tcích) to, co člověk zažil; prožitek: hluboký osobní z.; z-y z cest; z-y z četby, hudby