zásah, -u m. (6. mn. -zích) 1. zasažení (do něčeho), zákrok 3: organizační z.; překlad utrpěl cizími z-y; byl to z. do jeho soukromí; rušivý z. do rázu krajiny 2. zasažení cíle (nejč. při střelbě): z. pozemního cíle; pumový z.; voj. přímý z.; plný z.; sport. (v boxu) úder 1; (v šermu) zasažení protivníka