zásilka, -y ž. (2. mn. -lek) 1. to, co je zasláno (zaslané zboží n. jiné hodnoty): z. peněz; z-y knih; doručit, zadržet z-u; pošt. doporučená z.; sdružená z.; listovní z.; obch. ukázková z. 2. poněk. zast. zaslání, zasílání, poslání: (oba) spolčují se k společné z-ce příspěvku svého (Ner.); noviny si předplácejte se z-ou do domu (Paleček)