zápisník, -a m. (6. mn. -cích) 1. (zápisnice II, -e ž.) zast. ob. knihovně, zápisem (ve význ. 3) potvrzený majitel: byl na chalupě polovičním z-em (Nov.) †2. zapisovatel 2: ustanovit placeného z-a (Květy) †3. účastník něj. smlouvy, zápisu (ve význ. 4) n. něj. spolku: z-ci sněmu svatohavelského (Janda); zápisník, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) 1. knížka n. sešitek určený k zapsání poznámek; notes: zapsat si adresu do z-u; vytrhnout list ze z-u; Šaldův z. (v letech 1928-1937) kritický časopis Františka Xavera Šaldy 2. odb. úřední kniha k zapisování, zápisová kniha: taxační z.; geodetický z.; měřický z.; zdrob. zápisníček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)