zabývati se ned. 1. (čím, kým, řidč. s čím, kým) soustředěně věnovat něčemu, někomu péči, zájem, pozornost, práci ap.; zaměstnávat se: z. se uměním, sportem; z. se plány, myšlenkami; nebudeme se z. podrobnostmi; z. se rodinou, přáteli; zabývá se sám sebou; zabýval se jen se svou sousedkou (Jir.); s historickou látkou se zabývali někteří prozaici (Lid. nov.) 2. zř. zast. bavit se: v zámku se hosté vesele zabývali (Sab.); zabývati ned. řidč. (koho, co) zaměstnávat, zaneprazdňovat; zdržovat: zabývala ji znepokojující myšlenka (Sum.); jenom tím nešťastným procesem mysl zabývá (Jir.); – ještě otázku a pak vás nebudu déle z. (Pfleg.)