†zanedbání, s. 1. nedbalost, čin nedbalostí způsobený: malé z. surově trestal (Jir.); když nějaké z. spatřil, mračil se (Prav.) 2. řidč. zanedbanost: žádného z. na něm (chlapci) neznamenal (Prav.); v. též zanedbati