zasebevraždit se dok. (3. mn. -í) řidč. expr. spáchat sebevraždu: chtěl se kvůli holce z.