zelený příd. 1. mající barvu jako čerstvá tráva, mladé osení, jehličí ap.: z-é rostliny; z-é listí; z-é pastviny, stepi; z-í hájové (Lidová píseň); lehl si na z-ou peřinu, přen. (Něm.) na trávu; z-é oči; z. jako brčál; nabarvit plot na zeleno (ps. též nazeleno); ocasní pera kohouta hrají do zelena (ps. též dozelena); člověk z. závistí, zlostí, strachem bledý, zsinalý; přen. ust. spoj. z-á závist; z-á chasa myslivci; z-á krev myslivecká; z. mužík (Erb.) vodník; z-é kádry (za první světové války) vojenští zběhové skrývající se zejm. v lesích; z-é zlato (o chmelu); z-é svátky (Něm., Svět.) svatodušní, letnice; z. anton policejní uzavřený vůz n. kára; být z. jako sedma, jako z-á sedma velmi bledý; rozhodovat se, rozhodovat něco od (n. u) z-ého stolu bez znalostí konkrétní situace, praxe; nosit, mít z. vínek být svobodná; odb. sklizený za nedozrálého (zeleného) stavu, čerstvý; používaný v tomto stavu: z. hrášek; z-é papriky, ořechy; kuch. z-á petržel čerstvá petrželová nať; zahr. z-á petržel pěstovaná pro nať; potrav. z. čaj sušené nefermentované (zelené) čajové lístky; z-á káva nepražená; piv. z. slad vyklíčený ječmen před sušením, syrový slad; zbož. z-á skalice; med. z. zákal oční choroba, při kt. dochází k zániku sítnice, projevující se nazelenalým nádechem oka, glaukom; zool. kočkodan z.; skokan z.; bot. krásnoočko z-é; řasy z-é kmen řas obsahujících jako asimilační barvivo jen zeleň listovou, Chlorophyta; zeměd. z-é hnojení prováděné zaoráním (zelených) rostlin; z-é krmení, z-á píce čerstvě posečená; z-á hmota rostliny v době vegetace; zahr. roubování za z-a v době vegetace; z. řízek odříznutý v době plné vegetace rostliny; fot. z. filtr; círk. Z. čtvrtek (ve velikonočním týdnu); dopr. z-á vlna (v pouliční dopravě) synchronizované světelné signály umožňující přejíždění křižovatek bez zastavení (na zelenou); slang. a publ. z-á ulice (v železniční dopravě) zajištěná nepřerušená jízda s návěstidly na volno (na zelenou); kart. z-á sedma, desítka; slang. z-á louka hazardní hra; v zeměp. názvech: Z-á Hora (obec); Z. mys 2. zbož., vin. z-é veltlínské, sylvánské druh bílého vína vyráběného ze zelené vinné révy 3. expr. nezkušený, zprav. pro své mládí: z. mladík, studentík; z. rozum (Havl.); z-é řeči nezralé; zpodst. zelená, ž. 1. zeleně svítící značka (na dopr. semaforech) pro volnou cestu: teď bude z.; zprav. ve spoj. přecházet na z-ou; mít z-ou, přen. publ. dostat všechnu podporu, mít přednost 2. v ust. spoj. pod z-ou v přírodě, pod širým nebem: Pod z-ou velký žid. svátek 3. slang. stokorunová bankovka (zeleně zbarvená): (slečny) zastrkovaly si do punčoch z-ou (Včel.); zelené, -ho s. zelené krmivo; zeleň, příroda vůbec: krmit z-ým čerstvou pící; – projít se v z-m; vyjít si do z-ho do přírody; zelené, -ých ž. mn. kart. jedna z karetních barev (se zelenými listy): z. a kule; odložit z.; zpodst. zeleno, -a s. řidč. zeleň 1: v zahrádkách bylo z-a dost (Rais); přísl. zeleně: z. zbarvený; – expr. počínal si z. (Vrba) nezkušeně; zeleno: v lukách bylo z.; podst. zelenost, -i ž.