zemříti ned. (1. j. -mřu, kniž. -mru, rozk. -mři, min. -mřel, podst. -mření) pozbýt života, přestat žít; umřít: z. na zápal plic; z. hladem; z. na operačním stole, v nemocnici; z. za vlast; z. hrdinskou smrtí, pod gilotinou zahynout, zajít; Wolker zemřel mlád; mzda nestačí ani k žití, ani k zemření smrti; expr. mohl z. strachy, hrůzou, zármutkem, hanbou; přen. vaše verše zemrou s vámi upadnou v zapomenutí; poslední zemřela naděje (Zey.) zanikla