zkresliti dok. (3. mn. -í) (co) zachytit, podat zkomolený obraz něčeho: zrcadlo zkreslilo postavu; reprodukce zkreslí barvu hlasu; z. zprávy překroutit; z. historické skutečnosti; úč. z. bilanci (rozvahu) uvést v ní nesprávné n. nejasné údaje; fyz. zkreslení optická vada, při kt. se přímka jeví zakřiveně: z. obrazu; sděl. tech. zkreslení deformace výstupního signálu ve srovnání se signálem vstupním: kmitočtové, fázové z.; rozl. od skresliti