zlepšovati, zlepšovati se ned. k zlepšiti, zlepšiti se: z. jakost pokrmů vylepšovat; z. nářadí; z. výrobu, výkony; stav. zlepšování zeminy, podloží (např. injektováním); – jakost výrobků se zlepšuje lepší se; životní podmínky se zlepšují