zralý příd. 1. (o plodech a semenech) takový, kt. dosáhl vrcholného stupně vývoje; (o produktech ap.) takový, kt. nabyl žádoucích charakteristických vlastností: z-é ovoce, hrozny uzrálé; z. oves; z. klas; bot. z. plod, z-é semeno obsahující zárodek schopný klíčení; z. prašník uvolňující pyl; – z. med vyzrálý; potrav. z. sýr; zahr., zeměd. z. kompost v kt. proběhly hlavní mikrobiologické procesy; z-á půda kt. má optimální podmínky pro vývoj plodin; včel. z-é včelstvo vyspělé pro chov n. snůšku 2. zprav. expr. tělesně dospělý; kniž. duševně vyspělý, dokonalý, mající vysokou úroveň; svědčící o duševní vyspělosti, vysoké úrovni: zprav. expr. z-á dívka vyspělá, vyvinutá; z. muž; – kniž. z. básník; pro řešení této problematiky není z.; – z-é umělecké dílo vyzrálé; z. úsudek; jednat po z-é úvaze 3. poněk. kniž. (k čemu; nač; pro co) takový, kt. dospěl do urč. rozhodujícího stadia: situace z-á k řešení; je z-á na vdávání; je z. (jít) do penze měl by jít; ob. expr. je z. na šibenici, pro kriminál patří tam; je z. pro pár facek zaslouží si je; je z. pro blázinec je nervově vyčerpán (z přepracování, rozčilení ap.); přísl. k 1-3 zrale: z. vybarvené meruňky; z. sladká vůně hrušek; – mluvila jako dítě, a přece soudila někdy z. a zkušeně (Svět.); – z. něco uvážit; podst. zralost v. t.; v. též nezralý