Nalezeno 27 heslových statí.

†cíněný

příd. zhotovený z cínu, cínový: c-á nádoba, číše, rakev; c. talíř

číše

, řidč. číš, -e ž. kniž. pohár (obyč. větší šířky než hloubky): zlatá č.; č. vína; přen. č. štěstí; …

číška

, -y ž. (2. mn. -šek) zdrob. k číše; pohárek, sklenička: skleněná č.; č. čaje; posedět při číšce vín…

dopíti

dok. (1. j. -piji, rozk. -pij, min. -pil, trp. -pit, přech. min. -piv) (co; ~) vypít zbývající část …

doťukati

dok. 1. přestat ťukat; dokončit ťukání: číše dotukaly 2. expr. (co) dopsat na stroji: doťukal (na st…

hypokras

, -u m. (6. j. -u) (z řec.) bás. kořeněné víno: pít h.; číše plná h-u (Vrchl.)

chrysopras

[-zo-], chryzopras, -u m. (6. j. -u) (z řec. zákl.) miner. tmavozelená odrůda chalcedonu: číše z ch-…

†jakžto

zájm. přísl. jak: leželať (číše) prostřed komory, j. byla v noci vržena (Jir.)

kalich

, -a, -u m. (6. mn. -ších) (z něm. driv. lat.) 1. bohoslužebná nádoba na víno: mešní k.; přijímání z…

†picí

příd. sloužící k pití: p. číše (Erb.)

pohár

, -u m. (6. j. -u) kniž. nádoba k pití, nahoře širší než dole, zprav. na nízké nožičce n. bez nožičk…

pokál

, -u m. (6. j. -u, -e) (z něm. driv. it.) poněk. zast. kniž. pohár, číše: p. portského (Bran.); p. z…

poraziti

dok. (3. mn. -í, rozk. -raz, trp. -žen) 1. (koho, co) srazit k zemi nárazem n. silou; povalit; (co)

*pozavilý

příd. poněkud zavitý: dvě číše zvedám květně p-é (Ner.) podobné napolo zavitému květu

proháněti

ned. (3. mn. -ějí) 1. k prohnati 1: p. cvičené psy obručemi; ob. p. pivo hrdlem; p. hrdlo kořalkou 2…

překypěti

dok. (3. mn. -í) 1. přespříliš (zprav. varem) vzkypět, nakypět: mléko překypělo; kniž. (jarní vody) …

přetéci

dok. (3. mn. -tekou, -tečou, rozk. -tec, -teč, min. -tekl, podst. -tečení; inf. hovor. přetéct, ob.

*ryzozlatý

příd. bás. jsoucí z ryzího zlata: r-á číše (Hol.)

saké

neskl., saki neskl. (7. j. též -m) s. (z jap.) jap. alkoholický nápoj z rýže: číše s.; chlap opilý s…

sázeti

ned. (3. mn. -ejí) k saditi 1. (co) klást, vkládat do země (rostliny, aby rostly): s. sazenice, stro…

sekt

, -u m. (6. j. -u) (z něm. driv. špan.) šumivé víno: číše ledového sektu

*stakan

, -u m. (6. j. -u) (rus.) (v rus. prostředí) číše, sklenice: s. čaje (Mach.); zdrob. *stakančik, -…

šumný

příd. 1. kniž. vydávající šum (ve význ. I 1); šumící, šumivý 1: š. vítr; š. proud, les; š-é koruny s…

trojnoh

, tří-, -u (6. mn. -zích) třínožec, -žce m. řidč. třínohý stojan, stolek, třínožka: číše, trojnohy a…

víno

, -a s. (6. j. -u, -ě) 1. alkoholický nápoj získaný vykvašením rostlinných plodů a šťáv, nejč. bobul…

vrchem

přísl. 1. horem (op. dolem): jít v.; téci v. i dolem; chránit rostliny v. před mrazem shora; prohled…

zasvěcenec

, -nce m. (*zasvěcenka, -y, Her., *zasvěcenkyně, -ě, 2. mn. -yň, -yní, Podl., ž.) 1. kniž. kdo je do…