šablona, -y ž. (z něm. driv. hol.) 1. pomůcka s výřezy umožňující psaní n. vytváření opakujících se vzorů, motivů, nápisů ap. (v malířství písma, v technickém kreslení, polygrafii, v keramice ap.): malby na slováckých chalupách se provádějí od ruky, bez š-y; malířské š-y patrony 4 2. pomůcka k opakovanému vytváření stejných forem vůbec: tech. pomůcka k vytváření tvaru obrobku, formy ap.; měřidlo ke kontrole tvaru (profilu) výrobku; stav. pomůcka, podle kt. se kladou cihly při zdění; řidč. sájmo; výr. (v krejčovství) střihová š. díl, část střihu; š. rukávu 3. ustálený vzor, způsob, strnulá, otřelá forma; manýra 1: román podle konvenční š-y; talent bojující proti š-ě a manýře; sklon k takovému vyjadřování přešel v š-u; jednotvárné bloky domů s fasádami podle jedné š-y; zdrob. šablonka, -y ž.; šablonový v. t.