šejk (6. mn. -cích), šejch (*šech Ner.) (6. mn. -ších), -a m. (1. mn. -ové) (z arab.) arab. náčelník kmene n. církevní hodnostář: mocný š.