židovství, s. 1. souhrn podstatných vlastností Židů; židovské národní uvědomění; židovský národní ráz: poslední životní vzplanutí ž. jako samostatného státu (Vrchl.); národní ž.; potrestat starého lichváře za jeho ž. lakotu 2. židovské náboženské vyznání, nazírání: odpadnout od ž.; talmudské, rabínské ž. 3. řidč. židovstvo: zaprodanost cizině a ž.