úchylka, -y ž. (2. mn. -lek) 1. uchýlení (se) (ve význ. 1), odklon od přímého, obvyklého směru v prostoru, odbočení stranou; odchylka 1: ú. střely, magnetické střelky; ú. světla 2. menší odlišnost, různost, menší rozdíl od něčeho; odchylka 2: ú. od ustálených názorů, zvyklostí; duševní ú-y; ú. od průměru; levá, pravá ú. v dělnickém, komunistickém hnutí; jazykové ú-y nepravidelnosti 1; tech. rozdíl mezi měřenou veličinou a její normální n. předepsanou hodnotou: mezní ú.; ú. rozměru, polohy; přípustná ú. tolerance; med. sexuální, pohlavní ú. abnormalita