úlisný příd. 1. neupřímně zdvořilý; lichotivý, lichotný, lísavý: ú. lhář; ú. jako had 2. prozrazující tuto vlastnost: ú. úsměv; ú-á řeč pochlebná, lstivá 3. lísavě přítulný, příchylný; lísavý: ú-á kočka; přen. expr. ú. chmel (Jir.) 4. řidč. příjemně působící; lahodný 1: ú-á melodie valčíku (Hora); přísl. úlisně: ú. mluvit; podst. úlisnost, -i ž.