úsilí, s. (†úsila, -y ž., Lum.) (~; oč; řidč. po čem) velké vypětí tělesných n. duševních sil, zvl. vůle, k vykonání, dosažení n. překonání něčeho; řidč. (~) vytrvalá, namáhavá práce: houževnaté, horečné ú.; pracovní, budovatelské, novátorské ú.; nadlidské ú.; ú. o zlepšení metod práce snaha; ú. po dokonalosti (Fuč.); zaměřit své ú. na něco; mnoho ú. vyplýtvat nadarmo; s velkým ú-m něčeho dosáhnout; pracovat bez zvláštního ú.; ú. vzkřísit raněného bylo marné; – řidč. poctivé výchovné úsilí; (spolek) jeho působením a ú-m znamenitě vzkvétající (Svět.); ú. srdečního svalu námaha