úvaha, -y ž. 1. přemýšlení srovnávající a hodnotící zejm. důvody pro něco n. proti něčemu; uvažování, rozjímání 1, reflexe 1: střízlivá ú.; ú-y o životě; nebylo času na dlouhé ú-y; rozhodnout po zralé ú-ze; to stojí za ú-u; kniha aktuálních politických úvah; ve spoj. vzít, brát něco v ú-u přihlédnout, přihlížet k něčemu; mít na zřeteli, uvážit: hovor. to přichází (nepřichází), připadá (nepřipadá) v ú-u o tom se uvažuje (neuvažuje), s tím je (není) třeba počítat; liter. slohový útvar, v kt. se autor zamýšlí nad urč. problémy a zprav. je hodnotí †2. rozvážnost, rozvaha 1: tato myšlenka zbavila ho poslední ú-y (Tyl)