čapka, řidč. čepka, -y ž. (2. mn. -pek) měkká pokrývka hlavy bez střechy: letní, zimní, kožišinová č.; námořnická č.; frygická č. nošená za Francouzské revoluce, přen. symbol revoluce a volnosti