červiště, s. (2. mn. -šť) místo v zemi k umělému pěstování larev hmyzu: založit č.