četina, četyna, -y ž. nář. jehlice jehličnatého stromu; chvojí (Bezr., Glaz.); zdrob. četinka, -y ž.