čočka, -y ž. (2. mn. -ček) 1. motýlokvětá užitková rostlina pěstovaná pro semena uložená v plochých luscích; bot. rod Lens: č. kuchyňská (jedlá) 2. okrouhlé, na obou stranách mírně vypouklé semeno čočky kuchyňské, druh luštěnin: přebírat čočku; vařit čočku; č. nakyselo 3. věc připomínající tvarem semeno čočky: fyz. průhledné, nejčastěji skleněné těleso způsobující sbíhání n. rozbíhání světelných paprsků, které jím procházejí: čočky vypuklé, spojné, konvexní spojky; čočky duté, rozptylné, konkávní rozptylky; ohnisko čočky ohnisková vzdálenost; optická osa čočky; č. drobnohledu, dalekohledu; zvětšovací č. lupy; anat. část oka lámající světelné paprsky; geol. vrstva n. ložisko ve tvaru čočky; zdrob. zprav. k 3 čočička, -y ž.