čutora (*čutera, *čutura), -y ž. (ze sloven. driv. rum.) plochá okrouhlá láhev, zvl. na cesty: vytáhl z batohu č-u; pít z č-y; zdrob. čutorka, -y ž.