Šemík, -a m. jm. koně (bělouše) ze staré české pověsti o Horymírovi; *šemík, -a m. (6. mn. -cích) kůň, v jehož srsti převládá bílá barva: jeden kůň byl ryzák, druhý š. (Hol.)