školák, -a m. (6. mn. -cích) (školačka, -y ž.) 1. chlapec (dívka) chodící do školy nižšího stupně, žák nižší školy: čiperný š.; za rok už budeš š.; choval se nesměle jako š.; stál tu přede mnou jako š. pokorně, zahanbeně; v těchto otázkách je úplný š. nezkušený člověk, nováček †2. žák vyšších škol, student: poběhlý š. (Čech); několik jezuitských š-ů (Jir.); š-ci ozbrojili se, čím mohli (Podl.) 3. nář. spolužák: já si s purkmistrem tykám, jsme, jak se říká, š-ci (Jah.); zdrob. školáček, -čka m. (mn. 1. -čkové, -čci, 6. -čcích)