šlinec, šlinc, -nce m. (z něm.) nář. pruh po bití, šlehanec: šlince na zádech (Staš.)