štendr, -u m. (z něm.) horn. slang. stojka I 2: v tlačné hornině štendry se lámou (Pluh.)