štrádit, štrádovat, trádovat ned. (z it. zákl.) ob. kráčet, vykračovat si, rázovat I 1: š. (si to) po silnici; trádoval do Hory Kutné (Kuba) ○ předp. po- si