želati ned. (1. j. -ám) kniž. a zast. (oč; po čem) prosit 1 (oč), toužit 1 (po čem), přát si 1 (co): ž. o pomoc (Lit. l.); poutník, který po návratu želá (Vrchl.); vyslyšel bůh želání jejich (Něm.) prosby