žiro (dř. ps. též giro), -a s. (6. j. -u) (z it.) peněž. převod cenného papíru, zejm. směnky, písemným prohlášením na jeho rubu; rubopis, indosament; žirový (dř. ps. též girový) příd.: ž. účet