, -e m. i ž. město v Čechách; ašský příd.: ašští občané