Berlín, -a m. (6. j. -ě) hl. město Německa (do r. 1945); hlavní město Německé demokratické republiky; západní B. část původního Berlína vzniklá spojením okupačních sektorů amer., britského a fr. (po 2. světové válce) město se zvláštním politickým statutem; Berlíňan, -a m. (1. mn. -é) (Berlíňanka, -y ž.); berlínský příd.: b-é stavby; tech. b. porcelán tvrdý, užívaný na nádoby technické a chemické; zbož. b-á modř modré barvivo připravované z ferokyanidu draselného srážením; přísl. berlínsky: b. modrý