Brit, -a m. (1. mn. -ové) obyvatel (Velké) Británie; Angličan; Británie [-ny-], -e ž. 1. největší ostrov na západě Evropy; Anglie 2. Velká B. mateřská země britské říše; Spojené království Velké Británie a Severního Irska 3. Velká B. britská koloniální říše; Britské společenství národů; britský (†britanský, nespr. britický) příd.: b-á kultura anglická; b-á říše; b-é souostroví; b-é kolonie; B-é impérium; B-é společenství národů; B-á Kolumbie; B. Honduras