Cařihrad, -u m. (6. j. -ě) dř. název Istanbulu, Konstantinopol; cařihradský příd.