Havaj, -e ž. souostroví v Tichém oceáně; Havajec, -jce m.; havajský příd.: h-á kytara; H-é ostrovy