Hebrej, -e (3., 6. j. -ejovi, †-eovi, 1. mn. -ejové, †-eové), Hebrejec, -jce m. (Hebrejka, -y ž.) Izraelita, Žid; hebrejský příd. židovský: h. jazyk; h-é náboženství; přísl. hebrejsky